HomeDe mensch en de oorlogPagina 60

JPEG (Deze pagina), 401.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

MARTINUS NIJHOFF - UITGEVER - DEN HAAG
Van denzelfden schrijver verschenen:
HET TEGENWOORDIGE
STANDPUNT DER EVOLUTIELEER
gi ‘ VIII en 121 blz. kl. 8vo.
Prijs fl 1.25 in linnen fl 1.65
EVOLUTION BY MEANS OF
HYBRYDIZATION l
VIII en 166 blz. gr. 8vo. geb.
E . --
De aanstaande vrede en Prof. van `
Q V0llenh0ven’s denkbeeld tot instelling
E eener internationale p0litie­macht
32 blz. gr. 8vo.
Prijs f 0.50.