HomeDe mensch en de oorlogPagina 58

JPEG (Deze pagina), 559.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

FU" ' W lm
j 48 SLOTWOORD.
xy ïg
ste oneindig meer moeilijkheden biedt dan het
j 1. eerste, dat ten slotte alles aan komt op de daad en
j dat deze slechts door de practische staatslieden li
’j ~ kan worden verricht. 4
il? 2 Tot hen zij daarom ­- in alle bescheidenheid -­ li
jj het verzoek gericht te onderzoeken of uit deze `i
aanwijzing eenig nut voor de gemeenschap te ·
trekken is en zoo ja, dit theoretische nut in wer- j
; j kelijk nut om te zetten. De schrijver waagt het
niet te beslissen of de aangewezen weg de juiste is, i
ja`? maar meent te mogen zeggen, dat onze tijd be- ï
hoefte heeft aan een vast plan, dat te veel is over-
gelaten aan wat de Franschen ,,laissez faire", de il
Q ; Zuid­afrikaners ,,alles zal rech kom" noemen, ge-
Ff Q' boren - even als het pogen om den staat op
i I, Christelijke of socialistische beginselen te gronden
­- uit een te groot vertrouwen in den mensch, als i
gevolg van eene beschouwingswijze van dezen, V
, zooals hij zijn moest, in plaats van zooals hij is. r
ä li
V "_""" l
lj

i
EQ