HomeDe mensch en de oorlogPagina 57

JPEG (Deze pagina), 521.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

SLOTWOORD.
» In het voorgaande is eene principieele oplossing
Z gegeven ter vermijding van den oorlog, bestaande
in: gronding der verhoudingen tusschen de staten
p' op Recht in plaats van op macht, ter vermijding
van buitenlandsche oorlogen, en in: getemperd
; staatserfrecht, onder den last van vruchtgebruik
i ten bate van één geslacht, ter vermijding van den
l binnenlandschen oorlog tusschen kapitaal en
arbeid.
Bij het eerste, steunt de schrijver op de denk-
beelden van v. Vollenhoven, bij het laatste op
eigen overdenkingen. Hij is zich zeer wel bewust,
dat, zelfs in het ondenkbare geval, dat deze prin-
cipes algemeen als juist zouden worden erkend,
ju dan nog pas de eerste stap op den weg tot den
vrede zou zijn gezet, dat het aanwijzen van den
ï te volgen weg, moet gevolgd worden door het
begaanbaar maken van dien weg en dat dit laat-