HomeDe mensch en de oorlogPagina 54

JPEG (Deze pagina), 608.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

E 44 DE VERZOENING VAN KAPITAAL EN ARBEID.
xy
Qa Maar dit aandeel van den staat in erfenissen F
jj van zijn burgers mag niet, zooals hetgeen thans t
j uit het successierecht verkregen wordt, als gewo­
E ne bate worden beschouwd, doch moet gekapitali­
seerd worden en dienen tot verlichting van de lasten
jj voor de nakomelingschaib, door de renten van het zoo
ontstane staatskapitaal, eerst te doen dienen tot af-
,· ;, lossing van de staatsschuld en van die van de gemeen-
ten, en daarna tot het instellen van sociale verbete­
= ringen, zoo mogelijk, onder verlichting van den be-
+:_ l lastingdrnk.
j Hetzij nu dit aandeel aan den staat door staats-
erfrecht of door hoog successierecht wordt uit-
gekeerd, het resultaat zal eene vermindering van
, het aandeel der kinderen of van andere erfge­
i rechtigden zijn. ?
En dit ware - zonder beperking - een nieuw
i euvel. i
i_~ Daardoor toch zou een machtige prikkel tot '
7 , arbeiden, dus tot kapitaal vorming, vernietigd wor- -
g den, omdat den mensch liefde tot zijn kinderen is
aangeboren en de mogelijkheid om hun bestaan
te verzekeren, door hun een vast inkomen na te .
laten, een der sterkste prikkels tot arbeid is.
ä. .