HomeDe mensch en de oorlogPagina 52

JPEG (Deze pagina), 623.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

sl" l
l 42 nn vanzonmmca vtm KAPITAAL EN Aiuamn.

,‘» met enkele uitzonderingen, in plaats van kapi-
jj taal, slechts schulden hebben. l
ä Noch de staat, noch de gemeenten handelen
thans verstandig, beide leggen steeds meer lasten
fi op het nageslacht, in plaats van er naar te streven
lg de lasten voor het nageslacht te verlichten.
i Wel verre van de huishouding in te richten Q,
j- r naar mate van de inkomsten, d.w.z. wel verre van
de jaarlijksche uitgaven te dekken door wat uit g
kapitaal, bedrijven of belastingen verkregen wordt i
richten zij deze in, naar mate van wat geleend kan
j worden, -- leeningen, die door het nageslacht moe-
ten worden afgelost. t
j I Dat wil zeggen dat het gangbare stelsel dat van ’
‘ den verkwister is, die zich niets ontzegt, doch zich p
i aanschaft wat hij kan, zoolang het gaat uit eigen
middelen, maar als dit niet langer gaat uit wat
i hij leenen kan.
; Aan den verkwister wordt hieraan echter spoe-
x dig een grens gesteld door zijn eigen crediet­ ‘
waardigheid, aan staat of gemeente niet, doordat
de geldgever niet - zooals behoorde -­ alleen met
E de credietwaardigheid van de tegenwoordige ge-
meenschap rekening houdt, maar ook met die van
l
`
je