HomeDe mensch en de oorlogPagina 51

JPEG (Deze pagina), 534.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

DE VERZOENING VAN KAPITAAL EN ARBEID. 4I
_ kan fokken, evenmin kan men absoluut altruis-
tische menschen maken.
juist daarom is eene waarlijk Christelijke
Maatschappij even onbestaanbaar als eene waar-
lijk socialistische.
Kapitaal en arbeid moeten met elkaar verzoend
· worden,beide zijn onmisbaar in deMaatschappij ;de l
vernietiging van één van beide heeft onvermij-
delijk de vernietiging van de andere tengevolge.
En die verzoening is mogelijk.
De fout van het socialisme is m.i. dat het steeds
scherper conflicten tusschen kapitaal en arbeid
in het leven roept, doordat het zich het vernieti-
gen van het kapitalisme tot ideaal heeft gesteld.
En in dit streven wordt het gesteund door de ‘
minachting, die de gemeenschap, in haar huis-
houding, hoe langer hoe meer voor het kapitaal
toont.
Een der eerste stelregels van den kapitalist en
· een goede,is,dat hij zijn kapitaal intact moet houden
en zijn uitgaven moet houden binnen de baten,
die dit afwerpt.
Dit principe wordt noch door den staat, noch
door de gemeente gehuldigd, die integendeel,