HomeDe mensch en de oorlogPagina 50

JPEG (Deze pagina), 576.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

E 5
40 DE VERZOENING VAN KAPITAAL EN ARBEID.
gil Overal heeft het ingrijpen van den Staat de _
zwakheid van dit middel aan het licht gebracht;
j nooit is duidelijker gebleken, dan bij deze proef,
jg dat de altruistische prikkel onmachtig is om den
egoistischen te overwinnen.
jj Zelfs in Duitschland, welks bevolking blijk van
groote offervaardigheid heeft gegeven, kon de ~
egoistische prikkel tot geldverdienen, getuige het
achterhouden van groote hoeveelheden levens-
i middelen door de bezitters, niet worden overwon-
nen.
En dat zal wel zoo blijven.
Die, zooals de socialist, het kapitaal wil
afschaffen, die uit de wereld den prikkel tot ver-
; werving van persoonlijk bezit wil verwijderen,
i toont daarmede buiten de realiteit te staan, be-
ii wijst den aard der menschen niet te kennen. _
{ Zeker wij menschen kennen het altruisme,
li maar daarnaast en, zeker veel sterker, het ego-
lj; isme. ยท
Altruisme en egoisme zijn eigenschappen van
den mensch, evenals snelheid en traagheid die
E van het renpaard.
En evenmin als men een absoluut snel renpaard
ll
fi
je