HomeDe mensch en de oorlogPagina 48

JPEG (Deze pagina), 630.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

38 HOE KAN DE oontoo ENz. l
{jl zij hunne gevoelens van haat -­ hoe begrijpelijk
deze ook mogen zijn ­­­ en vermijden, van meet af
j aan, het scheppen van antagonistische belangen-
'; spheren, die, indien zij in stand te houden zijn,
onvermzjdelzjk tot nieuwe oorlogen leiden.
il En dàn besteden zij de krachten, vrijkomend
door aflaten van dit onzalig pogen, aan het gron-. ‘
den der verhoudingen tusschen de staten op
soortsgelijke rechtsbeginselen als binnen iederen
j g Staat deugdelijk zijn gebleken.
Slechts daardoor kunnen zij een deel afwasschen
van den bloedschuld, die op allen rust, kunnen zij
aan de verwanten van de, in dezen ongelukzali-
gen krijg gevallenen, den troost geven, dat deze
g offers niet ten eenenmale te vergeefs zijn gebracht.
Dàn en eerst dàn zullen wij beschaafde, den-
V kende wezens zijn geworden en zullen wij, na aan
l iederen Staat aldus bestaanszekerheid te hebben
Y gegeven, -­ en een ander middel om die te ver- l
§­ krijgen bestaat niet -­- onze krachten kunnen wij- ~
ly den, aan het grootste probleem, dat binnen iede-
ren beschaafden staat, vóór het uitbreken van
fl den oorlog, aan de orde was: aan de verzoening T
jj? van kapitaal en arbeid. Y
ll
E1,
.