HomeDe mensch en de oorlogPagina 46

JPEG (Deze pagina), 619.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

«

36 HoE KAN DE OORLOG
gil Slechts onverstand, oogenblikkelijke verblin- .
ding door haat, leidt tot het scheppen van zulke
j antagonistische oeconomische verbonden .... die,
gl; gelukkigerwijze, toch op den duur onbestaan-
baar zullen blijken.
Het egoisme van den mensch is - nu gelukkig ­-
groot genoeg om ten slotte toch daar te koopen ·
waar hij ’t billijkst terecht kan en dat is voor
ieder artikel verschillend, omdat het eene land
altijd zekere artikelen goedkooper zal kunnen
il. produceeren ­- en dus ook goedkooper zal kunnen
leveren - dan het andere, het zij, doordat het
lgx over natuurlijke hulpbronnen, ter vervaardiging
van dat artikel of tot zijn transport, beschikt, het
; zij zijn inwoners meerdere geschiktheid bezitten
om het te maken.
ij Daarom is ’t ook onverstandig, in zulke abnor-
i E male omstandigheden als de tegenwoordige, kunst-
v matig industriën in ’t leven te willen roepen, om het
j • eigen land te voorzien van alles wat dit noodig heeft. ·
Alle industriën toch, die voor hun grondstoffen ,
afhankelijk zijn van een vreemd land, dat hetzelfde
Il product vervaardigt, als zij, gaan bijna zeker te
gronde omdat het vreemde land - in zijn eigen ‘

Lyt .