HomeDe mensch en de oorlogPagina 45

JPEG (Deze pagina), 572.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

ONMOGELIJK WORDEN GEMAAKT? 35
lemmering van den duitschen handel na den
oorlog‘).
Indien dit effect sorteert, zullen in Europa twee
verbonden scherp tegenover elkaar komen te
staan: het blok der centralen en dat der gealli-
eerden; zullen, kunstmatig, twee belangenspheren
worden geschapen, die elkaar op vreedzame wijze
zullen bestrijden totdat. .. één van beiden sterk ge-
noeg zal zijn om den andere den oorlog te ver-
klaren.
Et tout recommencera, want er is geen zeker-
der middel om wederom tot oorlog te komen dan
de schepping van zulke antagonistische belan-
genspheren.
Terecht heeft Lambert reeds gezegd, dat als
men er naar streeft de naties in vrede met elkaar
te doen leven, men hun belangen met elkaar in
overeenstemming moet trachten te brengen en p
alles moet vermijden, wat tot eene botsing van p
, belangen leidt. l
I e de economische conferentie der Entente ten doel
mocht hebben, niet om den strijd ook na den vrede voort te
; zetten op ander (n.1. economisch) terrein, maar om bij de vredes-
t onderhandelingen een hooge troef tegen Duitschland in handen
te hebben, die de Entente slechts zal opgeven tegen een be- l
j hoorlijke tegenprestatie der Centralen.

i a