HomeDe mensch en de oorlogPagina 44

JPEG (Deze pagina), 608.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

sl?
34 HoE KAN DE OORLOG
A Zoolang de verhoudingen van de staten onder­
,`. ling ­ zoo als thans ­- slechts beheerscht wor-
den door de macht van den sterkste, is aan een
F doen verdwijnen van den oorlog niet te denken.
Internationale verhoudingen moeten, evengoed
pèï als de binnenlandsche, berusten op Recht; ge-
.> schillen tusschen de staten moeten even als ge-
schillen tusschen individuen beslist worden door
l L den Rechter en dezen moet een machtsmiddel -
I een of andere politiemacht -­ ten dienste staan
lj § om te verhinderen dat de staten zich zelf, gewa-
pender hand, recht trachten te verschaffen en om
te zorgen dat zijn uitspraken niet in den wind wor-
den geslagen. Dat is een waarheid behoorende
tot die categorie, die men ,,waarheden als koeien"
5 noemt.
De vraag is slechts: is zoodanige Rechtst0e­
j i stand tusschen de Staten te realiseeren?
A Dat daartoe internationale samenwerking ver-
eischt wordt is duidelijk en juist deze is thans wel ,
jr uiterst moeilijk te verkrijgen. [
Daartoe is de haat te groot. 2
tip Een direct uitvloesel van dezen zie ik in het
economisch verbond der geallieerden ter be- ·

ë .
lt l
al