HomeDe mensch en de oorlogPagina 40

JPEG (Deze pagina), 429.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

v
x 30 nu oomoo ALs micron ENZ. 3 g
ll vormt; dat het ten eenenmale ontoelaatbaar is
hem als een heilbrengende factor te beschouwen, j
die der beteren natie de zege verschaft, omdat men Q
j met evenveel recht zou kunnen beweren, dat in i
F het duel de schuldige altijd gedood of gewond
wordt en dat, zelfs al ware hij een heilbrengende
.. factor, het middel even ontoelaatbaar zou zijn als
roof binnen den staat, omdat het tegen het mo- -
j raal­systeem indruischt, dat de menschheid zelf ’ _
j in den loop der eeuwen heeft opgebouwd.
Het is mitsdien plicht den oorlog onmogelijk te
3 maken. E
Läf .
I
Fs
jl
gl
li .
=

ll?

;j·· ‘
L