HomeDe mensch en de oorlogPagina 36

JPEG (Deze pagina), 563.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

<,y"""‘°”"""" "=· r ­-- ­­­- W iv. . , . _... v __,. ,_ _ H ( __
, 26 DE OORLOG ALS FACTOR IN DEN
i ste complexen, de laatste eenheden zijn; _
‘ 3e. omdat een strijd om het bestaan, van den l
aard van den oorlog, in dieren- of planten-
_ rijk niet voorkomt, doch de strijd om ’t be-
r staan, in de natuur, veel eer te vergelijken _
ë is met,wat men in de verhoudingen tusschen
i de naties, de pénétration pacifique van een
‘ ‘ dezer noemt.
Met het eerste dezer punten ga ik volkomen ac- .
coord; tegen het tweede heb ik principieel en alge-
, heel bezwaar, zooals in het vorige hoofdstuk werd
. uiteengezet, en tegen het derde heb ik gedeeltelijk
l ` bezwaar.
Dit moge nu besproken worden.
` Mitchell redeneert als volgt:
De strijd om het bestaan in de natuur bestaat
i niet in een vechtpartij, maar in een opzoeken van
de plaatsen, die het meest geschikt zijn tot
M onderhoud van de betreffende individuen; het
. dooden van den concurrent is daarbij geheel ,
; bijzaak, komt in het plantenrijk zelfs in het ge-
_ heel niet voor.
xt Deze laatste bewering is beslist onjuist, zooals
een ieder kan zien, die ooit planten met bladro-
l.
1
ju