HomeDe mensch en de oorlogPagina 35

JPEG (Deze pagina), 449.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

HOOFDSTUK III.
DE OORLOG ALS FACTOR IN DEN STRIJD OM
HET BESTAAN.
Enkele duitsche militairen hebben den oorlog
trachten te rechtvaardigen als een ,,Naturnot­
wendigkeit", ja zelfs diens lof gezongen als een
onmisbare factor tot volmaking van het mensch-
dom, als de heilzame strijd om het bestaan waarop
de geheele evolutie, beschouwd als het gevolg i
van de selectie, door den strijd om het bestaan
uitgeoefend, berust. Mitchell komt tegen deze
rechtvaardiging van den oorlog op: .
IB omdat het geenszins­bewezen is, dat selectie
__ de oorzaak der evolutie is en de selectie dus W
niet mag worden voorgesteld als eene na- .
tuurwet van algemeene toepassing.
ze. omdat naties niet vergeleken kunnen wor- ,
den met Linné’sche soorten, daar de eer-
·· I
ä