HomeDe mensch en de oorlogPagina 33

JPEG (Deze pagina), 597.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

NATIONALITEITEN VERGELEKEN WORDEN? 23
Fuets constitutioneel veelal verschillende individuen, bin-
ïïï nen welke normaliter de voortplanting beperkt is.
' _ Terwijl kruising binnen de grenzen van de Lin-
trgï né’sche soorten mitsdien aan de orde van den dag
me is en dus nieuwe vormen, meestal hybrieden, maar
’ ook wel jordanonten, als gevolg van zoodanige
mj?/E kruising voortdurend gevormd worden,of - zooals
Z1] H men dit veelal oneigelijk uitdrukt -­ nieuwe vari-
`äïï teiten dagelijks ontstaan, vindt kruising van ver-
schillende Linneonten slechts zelden plaats.
3m` De Linné’sche soort vormt dus in de natuur een
__ min of meer gesloten kring, waarbinnen de voort-
mln planting beperkt is.
mja Als zoodanig, kan zij het best met eene natie
ç_ IS vergeleken worden, omdat ook deze een min of
'm` meer gesloten kring vormt, waarbinnen de huwe-
lijken gesloten worden.
_ Ik acht dus, in tegenstelling met Mitchell, de
dm vergelijking van naties met Linné’sche soorten
de wel degelijk mogelijk, vooral met die Linné’sche
soorten, die hoofdzakelijk uit hybrieden bestaan,
een als men maar goed in het oog houdt, dat geen
la` van beiden eenheden zijn, maar complexen van,
gm constitutioneel soms zeer verschillende,individuen.
|
l