HomeDe mensch en de oorlogPagina 31

JPEG (Deze pagina), 578.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

r l
NATIONALITEITEN VERGELEKEN WORDEN? 2I
tém in casu van roode kalveren in een zwartbonte
ïïn kudde, als variatie of mutatie opgevat, terwijl wij
H nu weten dat zulke roode kalveren slechts split-
FH` singsproducten van hybrieden zijn.
Uk- Het opstellen van Linné’sche soorten, beter
_I6 Linneonten genaamd, is dus niets anders ­ en
ju` Linnaeus was zich daarvan wel bewust - dan
Ik- een eerste poging tot ordening van de verwar-
rende hoeveelheid verschillende vormen, die de
iet natuur ons biedt, door tot ééne Linné’sche soort
us al die vormen samen te vatten, die meer gelij-
ge W kenis tot elkaar, dan tot eenige andere vorm ver-
toonen.
ïê Dàt of dàt individu behoort tot diè of die Lin-
_ né’sche soort is dus geen scherpe bepaling van den
E aard van dat individu, zooals b.v. wel de aandui-
l` ding van den chemicus is, als hij zegt dàt klompje
m stof is Aurum (goud), maar eene benaderende be- _
L" paling,zooals die van den juwelier,die een armband
een gouden noemt, hoewel hij, evengoed als de
H kooper, weet dat die armband niet uit zuiver
i` goud maar uit een mengsel van goud, zilver
j` en koper bestaat, waarin het goud de meerderheid
’ vormt.