HomeDe mensch en de oorlogPagina 30

JPEG (Deze pagina), 603.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

Fil FJ U
20 MET WELKE GROEPEN KUNNEN
Maar zelfs al slaagde men er in tot ééne
‘ Linné’sche soort niets dan uiterlijk volkomen
aan elkaar gelijke individuen te brengen, `dan
zou men nog geen zekerheid hebben eene een-
. heid te hebben verkregen, want uiterlijke gelijk-
'L; heid is, zooals de onderzoekingen der laatste 16
jaren geleerd hebben, geen maatstaf voor in-
nerlijke gelijkheid, voor constitutioneele gelijk-
heid.
Van twee uiterlijk gelijke individuen kan het
eene zuiver zijn het andere hybried, het eene dus
eene eenvormige, het andere eene veelvormige
M nakomelingschap geven. li
Dit feit verklaart b.v. het optreden van roode
kalveren in ons zwart-bont Hollandsche vee.
De meeste zwartbonten zijn zuiver; enkele, die
uiterlijk niet van de zuivere zwartbonten te on-
l derscheiden zijn, zijn hybried en zulke hybrieden
. zijn in staat, met elkaar gepaard, een zeker per-
centage roode kalveren te produceeren.
Vóór men zich bewust was van het bestaan van
O l zulke, van zuivere vormen uiterlijk niet te onder-
scheiden, hybrieden werd het optreden van af-
, wijkende vormen in een uiterlijk zuivere groep,