HomeDe mensch en de oorlogPagina 28

JPEG (Deze pagina), 489.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

V HOOFDSTUK II.
MET WELKE GROEPEN IN DIEREN- EN PLANTENRIJK
KUNNEN NATIONALITEITEN VERGELEKEN
WORDEN?
Mitchell beweert dat volkeren of nationalitei-
ten niet met dierlijke of plantaardige Linneonten
Z . vergelijkbaar zijn, omdat een volk geen eenheid,
j een Linneon wel een eenheid is.
Wij hebben gezien dat dit niet juist is, dat Lin-
neonten evenmin eenheden zijn als nationaliteiten
en dat dus Mitchells argumentatie niet opgaat.
De vraag blijft dus open of een volk met een
L Linneon kan vergeleken worden of niet.
l Wij moeten ons dus in de eerste plaats afvragen:
. wat is een Linneon? en wat is een volk, waarbij
wij dit laatste willen opvatten als een groep van
individuen met dezelfde moedertaal.
Het reeds besproken feit, dat de Linneon nu
is . is .... . . .. I. .