HomeDe mensch en de oorlogPagina 25

JPEG (Deze pagina), 546.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

l
1 STANDPUNT BESCHOUWD. I5 ‘
en daarentegen de jordanonten met elkaar ver- (
a- mengd zijn.
.it Vreemdbevruchting van onderling ongelijke g
et _ vormen, of deze tot ééne of tot verschillende Lin- l
el- neonten behooren, noemt men kruising en wij `
1- kunnen dus zeggen dat de oorzaak van de men-
is ging der verschillende vormen binnen de Linneon l
st de kruising is.
T- Wij kunnen het verschil tusschen de twee cate­ j
gorien van Linneonten ook zóó uitdrukken, dat
r wij zeggen:
1 Bij habitueele zelfbevruchting bestaat de Lin-
­ neon uit een zeker aantal afzonderlijke ]ordanon­ p
1 ten en enkele hybriden (omdat stricte zelfbe-
t vruchters niet voorkomen) ; bij habitueele vreemd- _
bevruchters bestaat de Linneon bijna uitsluitend
. uit hybriden van verschillende constitutie. Hier-
i uit volgt reeds dadelijk, dat Mitchell’s opvatting
als ware de dierlijke en plantaardige Linneon
(door hem Linné’sche soort genoemd) een eenheid j
_ ten eenemale onjuist is.
J Wèl echter is zijne opvatting juist dat de mensch
j heid, ja dat zelfs de verschillende nationaliteiten,
geen eenheden zijn. E