HomeDe mensch en de oorlogPagina 24

JPEG (Deze pagina), 617.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

E M WJ
I4 DE MENSCH VAN NATUURWETENSCHAPPELIJK
Beide splitsen zich in een geele (de olie) en een
kleurlooze (het water) vloeistof. In de beide gla-
zen bestond dus de vloeistof (de Linneon) uit
twee jordanonten (olie en water) maar in het ,
, eerste glas kwamen deze onvermengd naast el-
_i kaar voor en waren dus dadelijk als samenstel-
H lende deelen te herkennen, in het tweede glas
daarentegen waren zij gemengd en konden eerst
door het experiment, door isolatie, ontdekt wor-
den.
In werkelijkheid is de zaak veel gecompliceerder
doordat binnen de Linneonten van het type van
· Rubus caesius, de jordanonten niet eenvoudig ge-
j mengd voorkomen, maar in een toestand, die in
de levenlooze wereld, misschien nog het dichtst
door chemische binding benaderd wordt.
i In het algemeen kan men nu zeggen dat binnen
Linneonten, die zich in den regel zelf bevruch-
l ten, de jordanonten onvermengd naast elkaar
voorkomen, binnen Linneonten, die zich of uit-
sluitend - zooals in alle gevallen waarin de sexen _
gescheiden zijn -­ of gewoonlijk, zooals bij allo- i
game hermaphroditen, van het type van Rubus
J caesius, door vreemdbevruchting voortplanten,
M F gpll wm W__ V__,` pj M . W e ii