HomeDe mensch en de oorlogPagina 23

JPEG (Deze pagina), 598.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

IK STANDPUNT BE SCHOUWD. I3 l
1nen jordanonten. Bij Linneonten van het type van I
an- Draba vema komen de jordanonten onvermengd, j
1jze, naast elkaar, voor; bij Linneonten van het type E
V@r­ van Rubus caesius - en tot dit type behooren de
meeste -­ zijn de jordanonten gemengd. Een Lin- 2
jze, _ neon van het type Draba verna zou men kunnen
1de demonstreeren door olie en water zoo voorzichtig j
ius, in een glas te gieten, dat geen vermenging plaats .
lan grijpt, doch de olie op het water drijft, een Lin- Y
Or- neon van het type Rubus caesius door in een glas
=ne olie en water zoodanig te schudden, dat eene
ap - melkachtige emulsie ontstaat.
Nemen wij uit het eerste glas wat van de geele en
j d wat van de kleurlooze vloeistof en brengen wij die in
èn afzonderlijke vaten dan blijft de gele vloeistof, de
f olie, geel en de kleurlooze vloeistof, het water,kleur-
r- loos. De beide vormen, die wij konden onderschei-
z- den,de geele en de kleurlooze, blij ven dus constant.
s Nemen wij daarentegen uit de emulsie twee in {
r kleur verschillende lagen b.v. een meer geele laag V
van de oppervlakte en een wittere laag uit de na-
: bijheid van den bodem van het glas en brengen
. wij deze in afzonderlijke vaten, dan blijken zij
niet constant te zijn.
ï