HomeDe mensch en de oorlogPagina 21

JPEG (Deze pagina), 591.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

V STANDPUNT BESCHOUWD. rr
E1 gatio ex semine". Of met andere woorden: geen
­ zekerder kenmerk voor soortszuiverheid dan over-
­ eenstemming der eigenschappen van de kinderen i
­ met die der ouders. _
S Jordan verzamelde dus van verschillende vor- ,
l men, die hij binnen de Linneon kon onderscheiden,
zorgvuldig zaad, d.w.z. hij zorgde ervoor steeds {
- zaad van slechts één enkel individu te verzamelen.
. V Dit kon hij, bij de door hem voor zijn proefne­
· V ming gekozen Linneon, Draba verna, doen omdat
i deze plant in staat is zichzelf te bevruchten. Dat
E V is een groot voordeel, dat planten boven dieren
« _ bieden. Bij de dieren toch zijn, in den regel al-
1 thans, de geslachten gescheiden en heeft men dus
een paartje noodig om nakomelingen te krijgen. j
Dat maakt het natuurlijk veel moeilijker om uit te j
maken of de kinderen aan de ouders gelijk zijn
dan bij planten, die zichzelf bevruchten, en opent j
bovendien een bron van fouten, verbonden aan
het mogelijk over het hoofd zien van verschillen
tusschen de ouders, die men voor gelijk hield.
Uit ]ordan’s proeven bleek nu dat de Linneon
Draba verna uit meer dan 200 zaadvaste jor-
danonten bestaat.