HomeDe mensch en de oorlogPagina 20

JPEG (Deze pagina), 627.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

ro DE MENSCH VAN NATUURWETENSCHAPPELIJK
verschillen van voorbijgaanden ook verschillen
van blijvenden aard bestaan en dat dus de Linné’­
sche soort al evenmin eene eenheid is, als de ge-
slachten, die de oudere botanici voor soorten hiel-
den, maar dat de Linné’sche.soort zelf zoo iets als
ll een geslacht is, dat een grooter of kleiner aantal
werkelijke soorten omvat.
Deze werkelijke soorten noemde hij, ter onder-
scheiding van deLinné’sche,/ soorten;Kleinsoorten.
Dit was een misgreep, omdat menu nu twee soor- l
ten van soorten (eene contradictio in terminis)
kreeg,n.l. Linné’sche soorten en Kleinsoorten of V
l zooals men die later ook wel genoemd heeft ]or­ 1
dansche soorten. Beter is het hier neutrale namen
te gebruiken en te spreken van Linneonten en
jordanonten, het laatste omdat intusschen al
gebleken is, dat zelfs de jordanonten nog uit een
l aantal verschillende soorten kunnen bestaan.
ï Hoe bracht nu Jordan het bewijs, dat de Linne-
l onten geen eenheden zijn? Daartoe ging hij uit
. van een stelling, door Ray, die ongeveer een eeuw
vóór Linnaeus leefde, verkondigd, n.l. deze, dat het
beste kenmerk van soortszuiverheid zaadvast-
p heid is: ,,nulla certior .... quam distincta propa-