HomeDe mensch en de oorlogPagina 17

JPEG (Deze pagina), 609.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

STANDPUNT BESCHOUWD. 7
gende boterbloemen (Ranunculus bulbosus) en on- `
der die met afstaande kelkblaadj es zal hij hem nog
· twee groepen leeren onderscheiden n.l.die met over-
langs gegroeide bloemstelen en die met ongegroef-
de bloemstelen. De eerste behooren tot de Linné'­
sche soort Ranunculus repens, de tweede tot l
Ranunculus acris.
Zoo zal de geoefende den leek leeren de verschillen
te zien, die hij eerst over het hoofd zag en zal deze
begrijpen hoe de oudere botanici die 3 soorten
voor ééne soort konden houden, terwijl thans
gemakkelijk drie soorten kunnen worden onder-
scheiden. Soortsonderscheiding berust dus op
scherping van het waarnemingsvermogen, eene
j scherping, die betrekkelijk spoedig door oefe­ 1
j ning gewonnen wordt zoodat wij, in dit opzicht, {
niet veel verder dan Linnaeus zijn. Hoe komt ’t j
dan, dat wij thans soorten onderscheiden binnen
j de Linné’sche soorten?
l Omdat wij geleerd hebben dat, ter onderschei­ ij
ding van deze, de bloote waarneming, hoe scherp
ook, niet voldoende is en het experiment te
L hulp hebben geroepen. ,
Vandaar dat zij, die niet experimenteeren, nog x
1
n