HomeDe mensch en de oorlogPagina 16

JPEG (Deze pagina), 592.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

6 DE MENSCH VAN NATUURWETENSCHAPPELIJK
Waaraan hebben wij deze toename onzer·ken­
nis te danken?
De onderscheiding der Linné’sche soorten bin- ·
nen de geslachten werd gewonnen door oefening
en daardoor verkregen verscherping van het waar-
t nemingsvermogen, waardoor zichtbare verschillen
binnen de geslachten opgemerkt werden, die door
de oudere waarnemers over het hoofd werden ge-
zien.
Dat dit zien van de grenzen der Linné’sche soor-
ten op oefening berust kan men gemakkelijk
aantoonen.
Een bouquetje boterbloemen in een wei ge-
l plukt, zal door den ongeoefende als een eenheid
worden beschouwd en op de vraag wat zijn dat? `
l zal hij antwoorden : boterbloemen, en blijkgeven l
§ het geslacht Ranunculus, waartoe deze bloemen
behooren, te kunnen herkennen. De ongeoefende
; beschouwt dus het geslacht als eenheid.
i Maar de geoefende zal hem allicht drie verschil- 1
_ lende soorten van boterbloemen in zijn bouquetj e
aantoonen en hem wijzen hoe hij die onderschei-
den kan. ;
i Die met neergeslagen kelkblaadj es zijn boldra­