HomeDe mensch en de oorlogPagina 15

JPEG (Deze pagina), 571.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

STANDPUNT BESCHOUWD. 5 E
n
‘ antwoorden, omdat men in den loop der eeuwen
zéér verschillende groepen van individuen soorten
‘ heeft genoemd.
· Toch is men steeds met het zelfde streven be- l
* zield geweest n.l. gelijke individuen tot dezelfde, I
ongelijke tot verschillende soorten te brengen. i
Maar omtrent de vraag of twee objecten gelijk L
of ongelijk zijn, beslist de kennis dier objecten; hoe
oppervlakkiger deze is, des te lichter houdt men
twee voorwerpen voor gelijk, die bij nadere be-
schouwing verschillend blijken te zijn.
Zoo zagen de oude botanici en zoölogen de
soortverschillen van Linnaeus niet en hielden dus
groepen van zulke soorten, groepen als die welke
wij nu geslachten noemen, voor soorten.
Evenzoo zag Linnaeus verschillen binnen zijn
soorten, die wij nu soorten noemen niet en hield
dus zzjn soorten voor werkelijke soorten.
Met andere woorden: de oudere natuuronder­
zoekers hielden de geslachten voor systematische
eenheden, Linnaeus hield zijn soorten voor zulke T
eenheden en wij weten, sinds Jordan, dat ook
de Linné’sche soorten geen werkelijke eenheden r
i Zijn. t
. ¢
`
F
l
i l