HomeDe mensch en de oorlogPagina 14

JPEG (Deze pagina), 564.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

4 DE MENSCH VAN NATUURWETENSCHAPPELIJK
sche soorten is dan een vergelijken van gelijk-
soortige grootheden.
In zijn ,,Evolutie en de Oorlog" ontkent Mit-
chell terecht, dat de menschheid een eenheid is en
komt er dan ook eveneens terecht tegen op deze
met werkelijke eenheden te vergelijken.
Als zulke werkelijke eenheden beschouwt hij de
dierlijke en plantaardige Linné’sche soorten en be-
sluit dus, dat men de menschheid niet met Linné’-
sche soorten mag vergelijken.
Ongelukkiger wijze echter is deze opvatting
van de dierlijke en plantaardige Linné’sche soor-
t en, als eenheden, niet juist en kan dus Mitchell’s
conclusie niet juist zijn.
Noch de menschheid, noch dierlijke of plant-
i aardige Linné’sche soorten zijn eenheden en dus
5 staat de vraag nog open: is de menschheid met
een dierlijke of plantaardige Linné’sche soort
vergelijkbaar, ja of neen?
i Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten
wij ons allereerst afvragen:
Wm! is een soort P
Zoo heel _gemakkelijk is deze vraag niet te be- F
I
!
F
l