HomeDe mensch en de oorlogPagina 13

JPEG (Deze pagina), 479.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

s
i
Hoonnsrok 1.
DE MENSCH VAN NATUURWETENSCHAPPELIJK
STANDPUNT BESCHOUWD.
Volgens het Bijbelsche verhaal stammen alle
menschen van één Paar, Adam en Eva, af en dit
heeft er toe geleid aan te nemen, dat alle tot één
en dezelfde soort behooren.
Deze opvatting leidt er toe alle menschen als in
den grond gelijk te beschouwen, aan allen dezelfde ,
eischen te stellen en aan te nemen, dat ieder goed j
kan zijn, die wil, zoodat hij of zij, die niet goed is,
straf verdient, omdat hij of zij niet doet, wat zij
moesten doen. 1
Zoo wordt de menschheid als een eenheid be- {
schouwd van denzelfden rang als de Linné’sche V
· soorten in planten- en dierenrijk, die nog steeds
door velen als eenheden beschouwd worden; het
‘ vergelijken van de menschheid met zulke Linné’­
i a