HomeDe mensch en de oorlogPagina 10

JPEG (Deze pagina), 518.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

vm VOORWOORD.
taat van beide èn van de geerfde constitutie èn van de
inwerking van de omgeving.
Zonder deze laatste, zonder opvoeding, ware New-
ton onbekend gestorven, maar zelfs de beste opvoe-
ding is niet in staat uit een willekeurig individu
eenen Newton te maken.
Opvoeding wekt gaven, maar schept ze niet.
Zonder training wint geen renpaard de Derby,
maar zelfs de beste training is niet in staat om een
rijtuigpaard de Derby te doen winnen.
Dat zijn bakerpraatjes.
En tegen het boekje op te komen is m. i. plicht.
Dat kan op twee wijzen geschieden :
1°. door den schrijver op den voet te volgen en zin
voor zin aan te toonen waar hij faalt.
2°. door een afzonderlijk geschrift, dat ongeveer
1 hetzelfde thema als hij behandelt, in het licht
ï te geven.
Ik heb tot het laatste besloten omdat het eerste ui-
l termate vervelend moest worden.
M1D­EHzE, Brummen 25 juni ’16.