HomeGoddelijke paedagogiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 702.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

32
Gods geboden kan zijn. De eischen van de eerste
tafel van den Decaloog, waarin het dus gaat over de g
. eere Gods, brengen ons soms onvermijdelijk in con-
flict met die van de tweede tafel, die der naasten- l
liefde. Zelfs het woord van den Heer: dit is mijn
gebod, dat gij liefde hebt onder elkander, kan nooit p
absoluut gelden, dewijl God, als God vrij daartegen- i
over blijft staan. Bijgevolg verkeert Barth in de on-
mogelijkheid een schema van volstrekt geldige ge-
_ boden of verboden op te stellen, want de Deus abs-
conditus is vrij: Hij verkiest en verwerpt naar zijn
eigen recht, zoodat de mensch in de onzekerheid Y
blijft. Het kan christenplicht zijn te weigeren de .
wapenen in den strijd op te nemen, maar ook dat is
geen Prinzip unzerstörbarer Klarheit, want onder
‘ andere omstandigheden kan de oorlog eisch van God l
zijn. Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat God
l door de naastenliefde wordt verheerlijkt, maar er is i
l ook een rest-mogelijkheid, dat Hij den mensch an-
l e dere eischen stelt, die met de eisch.en der naasten-
i liefde niet stroken. F
Y Het wil mij voorkomen, dat met deze Begründung
G der Ethik im reinen `Wille Gottes, althans bij Barth’s i
opvatting omtrent de kenbaarheid daarvan, de groo- g
te stimulus van het zedelijk handelen zoo niet weg-
valt, dan toch bedenkelijk verzwakt. VVie stuurt nu ,
af op een doel, dat hij niet ziet en dat er misschien
niet is? Wie waagt zijn leven als inzet in een loterij,
waaruit louter nieten getrokken worden? Het dog-
matisch agnosticisme moet als ethisch pendant het l
scepticisme hebben. Barth zelf geeft toe, dat van
deze principia misbruik gemaakt kan worden en ver- l
‘ l
‘ - ä------- ä