HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 7

JPEG (Deze pagina), 491.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

,,l)u verlrautest der Wahrheil, und hast du
sie hier nicht erkannt; so wirst du sie nun
erkannt haben, und nun erkennen. Denn du
suchest sie, und nicht das deine/’
Wamlsbecker Bol/ie, V. Bd.
De geschiedenis van de militaire geneeskundige dienst
der landmacht; is onlangs met een belangrijk leit verrijkt.
We zouden wel meerdere teiten hieraan kunnen toevoe-
gen, maar willen ons bij het eene, door ons belangrijk
. genoemde houden, en bedoelen daarmede het Kon. Besl.
omi 25 Mei 1867 N". 60. Recueil Mililciir. Mei, 1867,
bl. 269 1).
1) KoN. BESLUIT VAN 25 MEI 1867. Scwzenslelling van het perso-
neel van de yeiieeskzmcl/ge diens! de Lamilmric/il.

a 1
en minore-
Bn·rnn1¤<menN. l mnenn. `
i ML. Mmmm.
Inspecteur. Kolonel. l 1 l f<M00
Eerste offlc. v. gez. der 1° kl. l Luiten.­K0l0nel. l 5 ,, 3000
Eerste oflie. v. gez. der 2** kl. l Majoor. l 7 ,, 2800
_ 1” ,, 2200
Oflie. van gezondh. der 1** kl. 1 Kapitein. E 1; 1 ” 1800
Offic. van gezondh. der 2E kl. I 1*° Luitenant. I 59 l ,, 1200
Offie. van gezondh. der 3E kl. l 2° Luitenant. 39 ,, 000
_ _ 3 ' , 1800
Apothekers der 1° klasse. Kapitein. 2 l 7; 1600
Apothekers der 2* klasse. l le Luitenant. I 13 l ,, 1000
Apothekers der 3° klasse. 2** Luitenant. . 12 l ,, 900
E I