HomeDe toestand der militaire pharmacie en der militaire apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetstPagina 21

JPEG (Deze pagina), 596.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 19.88 MB

EN DER MILITAIRE APOTHEKERS. 19
Omtrent de billijkheid van dezen vvenseh kunnen we
geen beter betoog aanvoeren dan het indertijd door den
_ lransehen Minister van Oorlog, maarsehalk vA1LLAN'r ge-
sprokene, in zijn rapport over de militaire geneeskundige
en pharmaeeutisehe dienst aan den Keizer, op welk rap-
port het Keizerlgk besluit ter reörganiseering van het
>>Corps de Santé" van 23 April *1350 volgde, een besluit,
5 waarbij voor de militaire artsen en de militaire apothe-
j kers de volgende formatie en bezoldiging werden vast-
gesteld.
l STAAT A.
J ­ Corps dc Santé.
i
MEDECINS. PHARMACIENS.
l AAN· BANGEN. BEZOLDIG. AAN· RANGl~:N· j EEZOLDIG.
l IAL. FRCS. TA L. FRCS.
- ,.., , . -, r j . 1- . -
7 Inspecteur (General major). 11,200 1 1nspeeteur (General major). 11,200
·40 Médeeins prineipaux de 1‘= 5 Pliarinaeiens prineipaux de
L el. (Colonel). ...... .. .. 7,210 de 1° el. (Colonel) ...... 7,210
l 40 Mécleeins prineipaux de 2** 5 Pharmaeiens prineipaux de
l cl. (Lieut. Colon.) ...... 6,140 2° el. (Lieut. Colon.)... 6,140
260 Médeeins major de 1° ol. Pliarmaciens major de 18 cl.
(Major) ................ 5,220 (Major) ................ 5,220
300 Mécleeius major de 2** el. j 42 iPllêtl'lH2lClCilS major de 2C el. E
u (Capitaine) ............. 3,310 = (Capilaine) ............. l 3,310
400 j Médeeins aide-major de le 55 j1lï)ll€l1'lll?lC1C1lS aide­major del
‘ el. (le 1iieut.)... . .... 2,360 1° cl. (1** Lieuten.) .... l 2,360
100 Módeeins aicle­major de 28) 15 Pliarmaoiens aideonajor del
j ol. (2° Lieut.) ........... I 2,160 j 28 cl. (2° Lieulen.) ..... 2,160
Totaal 1147 mécleeins ad 4,122,600 fres. jjïgötl pbarmaeiens ad f1·6;“