HomeThorbeckePagina 9

JPEG (Deze pagina), 545.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 12.07 MB

l
i
l
l
l
l
Den Koning de bekrachtiging uwer keus aan te
raden, Mijne Heeren, dat is een der laatste regee-
ringsdaden geweest van den staatsman, wiens stof
· eergisteren ten grave daalde.
Toen zijn naam werd uitgesproken, was het U
toen niet als mij, en stond zijn beeld niet voor U,
zooals wij het gekend hebben in de jaren zijner
j volle kracht? Zou het U niet, evenals mij, onmoge-
lijk zijn, onze werkzaamheden aan te vangen, zonder
aan zijn nagedachtenis een woord van dankbare
hulde te wijden?
“ Of zullen wij kleingeestig vragen, wie hij juist
voor onze vereeniging is geweest, en daarvan ons
oordeel laten afhangen? Ons allerminst, die van de
ga wetenschap iets beters hebben geleerd, zou een zoo
jj eenzijdig, een zoo zelfzuehtig standpunt betamen.
Wij verliezen ons zelf in het volk, en wij vragen,
wie hij geweest is voor het volk van Nederland. En
op die vraag geef ik het antwoord: zijn grootste
burger, waarop het in de laatste halve eeuw heeft l
mogen roemen. i
l
l