HomeThorbeckePagina 20

JPEG (Deze pagina), 462.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 12.07 MB

M _ e I I, ’ ,
s l
l8
Ik keer het om, en spreek het zoo uit:
Het goed, dat mensche11 doen, blijft na hun dood. .
Zoo moge ’t zijn met hem.
Is het mij gelukt, het beeld van den doode naar I
waarheid te teekenen, dan mag ik zeker zijn van ·
uwe instemming, waar ik met deze verklaring sluit:
· ook de Akademie van Weteiisehappen, tot wier ge- I
bied het veld behoort van recht en van staat, is ]
aan de nagedachtenis van Thorbecke oprechten eer- al
bied, dankbare hulde schuldig.
ä
I
n 3.
I
u
` E
E
‘ l