HomeThorbeckePagina 11

JPEG (Deze pagina), 664.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 12.07 MB

l 9
stap verder te brengen. Op hoe vole uitnemende
I? geschriften zou ik hier niet kunnen wijzen. Maar
waarvan zou ik liever spreken dan van zijne Aan-
' teekening op de Grondwet?
j Het was een frissche gedachte, over ’slands grond-
. wet een praktisch werk te schrijven, terwijl afge-
l, trokken bespiegeling werd ter zijde gelaten. Nooit
( is een plan met vaster hand uitgevoerd, nooit een i
doel beter bereikt. Aan die aanteekening is het te
V danken geweest, dat de grondwet, vroeger een meestal
gesloten, allengs de plooi kreeg van een openliggend
boek, en de overtuiging werd gevestigd, dat zij een
' beginsel van regeering, een nationale kracht moest
E worden. Het is die aanteckening, met een praktisch
l doel ontworpen, die aan alle volgende staatspraktijk
het richtsnoer heeft gegeven. Uit haar is de her-
;' ziening der grondwet, de hervorming der staatsorde
{ geboren. De kennis der gebreken deed naar een
geneesmiddel haken, en de hand, die vast genoeg
was geweest om de wond te peilen, bleek krachtig
genoeg om haar ook te heelen. Hier was geen sloo-
pende, maar een opbouwende, geen doodende, maar
een levenwekkende kritiek. Velen weten wat zij niet j
j willen, deze man alleen wist wat wilde. Met j
hoe veel recht heeft hij het anderen verweten, dat l
.° zij schoone theorieën van staatsrecht predikten, maar
ï onmachtig waren één beginsel van regee;ring 3311 de
hand te doen. E
jl Niet alsof de theorie hem onverschillig was. Even- `