HomeQuercus pubescens: een oerwoud in Z.-Frankrijk en haar algemeene verbreidingPagina 3

JPEG (Deze pagina), 683.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.07 MB

PDF (Volledig document), 7.20 MB

IT `/ `
EN HAAR ALGEMEENE VERBREIDING
l (Avec résumé français)
":;ï';7<;.5.§5ege
DR. H. J. VENEMA.
Tot een der interessantste excursies, die ik tijdens een
verblijf te Montpellier het vorige jaar gemaakt heb, be-
hoort ongetwijfeld het bezoek aan een oerwoud van Quer-
cus pubescens Wn.Lo. Op ll December 1930 namelijk
waren de verschillende gasten van het ,,Station Interna-
· tionale de Géobotanique méditerranéenne et alpine" te
~ Montpellier, uitgenoodigd door de ,,Société d’étude des
pjï, sciences naturelles de N1mes" te Nimes tot het maken eener
excursie in de omgeving van deze stad. Onder de voortref-
felijke leiding der Heeren Dr. P.MARCELIN, conservator
j van het Museum voor Natuurlijke Historie aldaar en
M. Nèone, conservateur des Eaux et des Forêts, werden
voornamelijk verschillende bebosschingsproeven in ver-
t;Y.¥;_·•~‘ '.r· ;.·'aê i . .
-j band met Plantensociologische vraagstukken ter plaatse be-
ïg Spreken. Het is hier niet de plaats om daar nader op in te
gaan. Interessanter lijkt het mij voor onze leden, iets te
vermelden omtrent een bosch, dat we in den namiddag
bezochten.
i IH een StrO0me¤den regen vertrokken we van Dions
uit, een dorpje aan de Gardon. Aanvankelijk ging de tocht
. langs de Gardon, een snel stroomende zijrivier van de
Rhöne. Deze rivier alleen bood voor iemand, die tot nu
toe alleen maar netjes tusschen dijken opgesloten rivieren
kende, eeü onvergetelijken aanblik. Hier en daar lagen
ell. Q grmdbanken droog, elders werden ontwortelde boomstam-
¥Q€,"f_?f]ï j men meegesleurd; alles getuigde van de groote kracht van
dezen stroom. Aan haar oevers zagen we nu op gunstige
T; le,‘ j° `l

EFFEE '.'‘
FZ ‘.l.‘‘ ï; e··.