HomeQuercus pubescens: een oerwoud in Z.-Frankrijk en haar algemeene verbreidingPagina 2

JPEG (Deze pagina), 773.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.07 MB

PDF (Volledig document), 7.20 MB

V(.·I ·.
V. ‘ ‘ QV .
a.`·';f·‘V`: V ` Q ` ` · ~ 4
" [J`; V ,`.` ·. · V " ‘ ‘ ` * ~ V . V
., · V « ‘ V ` . " V _ . _ V V .
' ‘ ,4A‘ ‘ ‘* · ‘ c " 1 V 1 V. V `~ V ‘ x ·
mj . ' ‘ ‘ « ` · V `
..Qf;· · . V . V ~ ‘ _ ‘ ` V ' ’ ` `
‘/vv· `‘,W [ J · V . · ;
Y VVV V_V'V ‘ · VV ` V « . V . V g
·V~ « . ',, V . , V ¥·
‘%;ï*V* ‘ ·; .. VV V ‘ V L ‘ , ‘ . < `
V ­, ·_ «_ _ ~ _ V V _ V. V ’ V l
V~.VVVV .· V VV.`V. V« V V . V ­ . `V V l
~ ­_ k V ä ·V ` ‘ V- . ‘ V V . , V . > `
:.x';a__·· . _ .2 · ·. '
x~jtVV.V;§V‘i HV V JVV . _ V ‘ ' V V V V ‘ V V . · . ‘ V
Vwi *VV';V“;;_:; .~ "`· ~ _ · ` ‘ ; J V . ’ '
VV ii ‘-‘` ` ‘ . ` V ‘ VV V ­ V ‘ V ‘ ‘ V V '
'. «» _ ` · ` . · _` » ,` ` VV . ‘ , ' . V . ‘ V
>L.~`:­'·`,‘:·=. 6 ‘ ‘ i Jv ·' E 4. · V .' V ` ‘ · V f~~ Mw. ’ V `. V ,
ESWVLV. VV 1V_ · ` V V VV ' V J · V ‘ V ` V V ,
<e.;,. .V.. V_ . ‘ · _ V . ·. ·~
­‘~·;~ïo­_·: " ‘:~ V. ‘ V · ­ . Y ` . · ' · V ‘ . ., '»
,'·;Vï^V."_‘ fpx « ­ A ,` ` V I; " . ` `Z V_V« V" `V-._ ` - ‘ . · ­ V »
;»{_i{«_ It ^V':ï·_·_ _ V ‘ _­ _ _ ‘ :.V _ _, V V . V
äygzlgï-‘.V,jV » . ‘ ·,·« ,,.` . Q. . .V ‘ V , · V. QV · ·_ V V V . ‘ . V ‘
¥=.w;:­ï‘~· ’ V V ­« · · · ’ V r. ‘ V . ‘ . . ., ’ V
G:§VjVVV_‘;,V,V; V VVV V V:V.k.VVV VV ~_ V V V V V , . - V VV ­ V V VV ­ V V V V V V _
;V,<«­::,“¤«·: · »­ . ·V ~. V V . . . V V V. V-· ­ V _ . V ·, _ V .V
~:¥i‘ï »‘E»iV‘V‘ïV·ï;«ï`· `· ­ V ~ ‘ ' ‘ 1 V V ~. · . _
X:‘”.eV«.·/ « .·»» ^ « V V V' ; V . _~ ,~ V . ‘ · . V V
5,géfgä·Yè;· SA; ¥,·?.I"·· 7" V . ~ ~ · ~ ·V ‘ · , _V ._ , V
M LV;¤x.·,,A :' ’ V' ' · . _ V ‘ 1 ‘ V · V » V ‘ V _ V . _
·#; ë%,uï1¤‘Vi ïm?. ~- ïgï V ­‘~' - ·` · ‘ · V V . : V. -V _ · _ L
'·"_ï;.T­";ï=V;<~­w·x·~V.;ï" was ‘ · V ._ ' : V V · . ­ . V .~ . ·
_e: gçq *.*V"V.;V" .* `QV·"?" » Z L, ­ Y .. ' . V ­ * V " · V - ~ ‘ ,
§`5V«Y;VVV,·«V;:Vê‘;V ­ . 1 :,VVV,,`VV t V _V­;VV ,VyV V. . V_ _ 1 V V VV V.» VV V V VV V V VV V V V V V V V V , , V V V V
.;;,=·;ï;;V; « ·Vx 'M ·V .:; V V_‘ V. V _ V `­ · *_· · V V « V V .
ï·2V=iç;2·s·;z»·V;*­Vv "‘ _«»V ;_ .; ¤ ·- _ ·V ‘· ­ > V x » V » · ,. V ­ V_
a;;­V;ï:Y;ë.:>¥;ï.+2 "ïx : V V . V . . V V 1 · ‘ ‘~ ’ · ` V "
ïïHg.‘·>«‘?­3`5{ï` V' ‘­I · »’ V' V, ~"· V. E ' ' V; · _ V · .
P(f¥”·'ï‘ "`. . SQ e V _;J VV V V‘ « WV ,4 _ _' V V · V _ V _ _
ï°ï·_"“°*V‘;_L 5·V?$` Q >,,­ V .~ L, ·V V ~ ‘ ~ ‘ V ‘ j . V »V _ · . . ·
£<·.S'§ ,‘.VV 1 .. u. · g - M V > V· V "_ .`‘·V* r V V · V e ü
VïzïI`=*;ï;à¥ï"·‘?.' 2. C ·~ . ` . ·‘ `. ' .V V ' ­ ` ` ~ Y ~ . · « ` F
J.; ‘·’‘ .=èV~··.;1·»’x¥£ V·2:1V;¤¥ uw ’v= = . · V V . . 4 ~ ‘ ·V . · . V .
;¥QV·‘lV; £•V,Q'~V;f­( V'.‘V [L V `ï'V;VV `; ,;« V` V V _ ‘ V VV « . V_ .V V V V.: V , _ « V VV . V ‘
V 3P ‘ ‘V··V‘ {VM . . . · VV 3 __ .’i~V V [ - V. VV _ · . VV­.V . « V V V ·
<'r]·";·»ïY_¢»1ï7;¥·.~l;$·&­‘ 1V·`1>'V‘ V` Mii., ` U I .« ” _. " `V ‘ ’­ . ‘ ·' . · ` ‘ ' V * ~
L. r·]x. §,"VVv'A>Y~_ ; ‘ Q . .>··»·j;:‘. ,_ ­ VV.V V ` V .nV. . V g V · _` . V V i
r`2’VM;* we ···.­ ‘ -_ V ·;cV ‘ » . . « . V V V ~ . . · = _ ~ ­ V ­
ï<’,·­w¥&.';V.~;·._·V 1.. ' C": ` ·«· ~ V V. ; [ . ' V V · . V V ‘ »‘ · V V
yä,.»_9T.f·V,£. V»f_­EVê"» Vg'%·‘ V_ï;‘» VV’VV·· _ I VV; . V·· » ‘Vr ' (F V· ‘V VV V; . V V _ V _ V. _’r, ‘ · V` 3 « = `V ‘ « V g.
è*1K·­¢Zg;:‘s'V·­J. U · ~· = ` · V . V~ .<‘V ¥ V V V ~, ‘ ‘ . ‘ . ‘ V V ~ · V. · . _
5;*.;:V.Ef:;·;:­’§«$·«£;.E" (EP V ` . ‘ . · ‘: · V g V· · ‘ · ­ ` ‘ - _ ‘ .« · · ‘ ‘ V ’ -
.;.;r{3Z;${V V{;{·VVJ,.VJ 2;-, .:VVjgVl1·:, =;VV'3· V J V‘ l» VVQV V .VV · I ~V VV , ‘ _ ­_ ‘ VVV V _· VV , _ _. V V VV VV V V VV ­ « _ V V V VV;
V£.‘ï,L..‘, . ,_«, 5;,*; .<‘­ï;V,....V=‘~~ 3 Q YV E ‘_· [ .. V ä- · V V V
9 v’».· · 31 ·V..1¢'~lne‘ #1 V' ‘^ ‘, ~ · i ' L .. · ‘ V L . ‘V.,. . ~ V ­ V , _ ­ ­ V . ` . V
=Vï ‘ ­­»."· u ‘ = ·‘* ’5 z ·V V";~ ‘~‘‘- ` V- · ‘ y= ’ ; v ‘ ’· 1 4 - . , · ·
esä‘<,ïbu·r·"V ,‘¢.·,*‘:.;i · . . V x: _, ­ . . 1. .. `· ­ ‘V , ·‘V ’· `· n · V V .
ê;;’€»;_:VV.__·?V V' Linïi, V' VV l` ‘. V,V V _ ' V - H ~ V " . V ` V` ,. ' J ' { Q J · « ` _, V ` ` " ` * . · . * V
.,2.2; iilygV.;;V,·V.VäV;,ë.V.V?VJ_VV‘· ;*V_; V`. . Vl ~ ’ VV VV ­ V'; V'· · il ' , · ? V, ~_~ V ,_ V . , VV. ‘_; . ‘ ·‘V V V ‘ > ` · ·
,>i§;Vg%,«~, ‘· · V,,V­¤y_..g,:.V. ­V‘ _ _ · V V a V V V .V_, .V VV ’ · V > ’ ww- V «' :* V ‘ . V · V·V " V ·· V
ï<·V“~;¤.'~'iVv’ ’·"g·V;Tv.’_:' ‘ V` _ , ­ * * V *.‘ V V` ` ~. . ·‘ E ` AP
‘« V ».«'V¥_‘_' ’VV¢,«J_:;" ·' V; ` V ' ·_ ,» . ­ V V. J ‘ ` ' V V. * V Z ‘E ‘ -V‘ ~. V ~«V
’ , V ~ ;V ‘ F ‘ .' V = _ 1 ‘ V V. V
l