HomeDe bronnen van Voskuyl's tooneelspelenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 766.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 16.80 MB

6 J. A. W o rp 80
wordt vriendelijk door Isabella ontvangen en door den Koning
tot veldoverste aangesteld. Er wordt een groote slag geleverd
bij Bayonne, die glansrijk door Carel wordt gewonnen, waarna
hij terugkeert, feestelijk wordt ingehaald en bij den Koning
aanzoek doet om de hand zijner dochter Leonora. Deze is
in het geheim verloofd met den Prins van Portigael; zegt
Carel dat en wijst hem af. Carel neemt de Koningin in zijn
vertrouwen en Isabella tracht te vergeefs Leonora tot andere
gedachten te brengen. De medeiniunaars ontmoeten elkander
toevallig en er ontstaat een gevecht in het bijzijn van Isabella
en Leonora waarin Carel gewond wordt. De Prins van Porti-
gael vlucht, verkleedt zich als boer en treedt in dienst bij .
>>Meester Bouwman Juan, met zijn Vrouw Mayke". Isabella en
Leonora brengen Don Carel een bezoek, die kort daarna aan
zijne wond sterft. Juan komt met zijn knecht aan het hof,
om den Koning wild te schenken; de vermomde Prins spreekt
zijne geliefde, die flauw valt, als hem herkent. De gelieven
E worden echter in een onderhoud, dat zg met elkander hebben,
bespied door Anthonio, den dienaar van Don Carel; er ont-
staat een gevecht, waarin de Prins gevangen wordt genomen.
Hij wordt door den Koning ter dood veroordeeld, maar
Leonora bezoekt hem in de gevangenis en belooft hem te
zullen helpen. De terechtstelling zal plaats hebben in tegen-
woordigheid van het geheele hof; Leonora verschijnt in het
wit gekleed en met een krans op het hoofd; zij smeekt haren
vader haren bruidegom te sparen. De Koning blijft eerst on-
verbiddelijk, maar geeft eindelijk toe, als niet alleen zijne
dochter, maar al de aanwezigen om genade smeeken. .
Voor het eerste gedeelte van zijne tragi­comedie heeft Vos-
kuyl gebruik gemaakt van eene novelle uit de Heptaméroez der
Koningin van Navarre (1492-1549). Haar bundel novellen,
voor het eerst in 1558 onder een anderen titel dan later
verschenen, werd in 1559, 1560, 1561, 1567, 1572, 1574,
1576, 1578, 1581, 1598, 1607 en ook later herdrukt; er zijn i
o. a. 3 Nederlandsche uitgaven uit het laatst der 17dB en het