HomeDe bronnen van Voskuyl's tooneelspelenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 747.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 16.80 MB

79 De bronnen van `Voskuy1`s tooneelspelen 5
tweeden rang neemt hü eene eervolle plaats in onder onze
tooneelschrijvers in de eerste helft der 17d<= eeuw. Het wordt
meer dan tijd van de drama’s van die periode de bronnen op
te sporen en gegevens bijeen te brengen Voor eene geschiedenis
van ons tooneel, die toch mettertijd geschreven zal moeten
worden. Dit onderzoek naar de bronnen van Voskuyl’s tooneel­
spelen zij daartoe eene bijdrage.
Het eerste drama van Voskuyl, dat gedrukt werd, is Don
Carel van Castilien Jllet den Prins van Porzfigael 1); het heeft
den volgenden inhoud. Isabella, Koningin van Spanje, ver-
wondert zich er over, dat één der heeren van het hof, Don
Carel van Castilien, die door schoonheid uitmunt, zich niets
om de vrouwen schijnt te bekommeren, terwijl hem toch
allerlei veroveringen niet de minste moeite zouden kosten. Zij
vraagt hem met aandrang, wie het is, die h§ bemint, en
eindelijk belooft hij, als het hof op de jacht is, haar te zullen
openbaren, wie zäne geliefde is. De jacht heeft plaats; Isabella
en Carel zijn tegenwoordig; hij heeft een stalen schild, waarin
de Koningin haar eigen gelaat ziet weerspiegelen. Isabella
veinst hem niet te begrijpen, maar eischt later, dat hij zich
­ duideläker zal verklaren. Als Carel aan haar verlangen vol-
3 doet, wordt zij toornig en hij vlucht in >>Heremyts ghewaet"
lï van het hof.
1 Spoedig daarna verklaart de Koning van Frankrijk den oorlog
aan Spanje - de oorlogsverklaring, die wordt voorgelezen, is
· onderteekend: »In ’t Hoff van Parijs, Mayo den 14. A0. l533" -
l en Isabella zendt om Carel, den besten veldheer der Spanjaar-
fl den. Men vindt hem >>in de Wildernissen" als heremiet; hij
=l geeft aan de oproeping gehoor, verschijnt aan het hof en
n
1) De titel is; M. P. Voslcuyls Zragisc/le Comoodi van Don Carel van Castilim
Jllet dan Prins van Portigael. G/Lespeelt op de Amsterdamsche Gamer, A°. 1635. in
February. (Gravure). t’Ams:‘erdam, Voor Dire/c Oomelisz Houtlueck, Boec/cvercoper,
enz., Amro 1635.