HomeDe bronnen van Voskuyl's tooneelspelenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 525.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 16.80 MB

i a
I
j i
Q3 De bronnen van Voskuyl’s tooneelspelen 19
»Dorastus sal ick doen mijn goude Scepter swaeyen 1). j
_ Blaest rond`orn open Hoff, vercondight over al ',
E Dat ick Tournoyen en om prijs doen vechten sal;
Y Wy sullen mid’ler tijdt ten Hoolï ons vrolijck maecken". ·V
j De dichter heeft de novelle blijkbaar op den voet gevolgd e
l en steeds gebruik gemaakt van die plaatsen, waar Greene zijne i
personen sprekend invoert. Al de twintig monologen en dia-
loven der novelle - Delius somt ze alle o 2 - vindt men in V
23 P ..
j Voskuyl’s drama terug, terwijl Shakespeare ze ongebruikt heeft
P" .1
i gelaten. ;;_
l ­-è ¥
j 1) Novelle (blz. 83): »«The Citizens and subjects of Bohemia (hearing that the
j King had found againe his Daughter, which was supposed dead, joyfull that there li;
was an heire apparent to his Kingdome) made Bonfires and showes throughout the f
Cittie. ']‘he Conrtiers and Knights appointed Justs and Turneis to signifie their wil-
-­ ling mindes in gratifying the Kings hap. Eighteene daies being past in these princely ·
sports", etc.
2) T. a.p., blz. 43. _;,
· (Wordt vervolgd).
ë

sw
l‘
l
t in
pi
1% =
i
P lj
j ;
. ë
l
1
i l
A
l