HomeDe bronnen van Voskuyl's tooneelspelenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 765.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 16.80 MB

82 83 De bronnen van Voskuy1`s tooneelspelen 9
mr heremiet is nergens meer te vinden en de Koningin voelt zich
mj diep ongelukkig.
sm Er kan wel geen twijfel zijn, of Voskuyl heeft het eerste
het gedeelte zijner tragi­comedie aan deze novelle ontleend. De bron
sr- van het tweede gedeelte kan ik niet met zekerheid aanwijzen;
sss waarschijnlijk is het een Spaansoh drama.
OI-; Het tweede stuk, waarmede Voskuyl optrad, is de Kuysscïze
lg Roelcmdyne 1); het drama is opgedragen 2) aan züne >>Gunstige
sit Confraters In Liefd’ Bloeyende Mr. Steven, Willem Hooft,
ss, Johan Meurs en Heereman Dirokx" en werd in 1636 opgevoerd.
irs Het heeft den volgenden inhoud.
rne . Prins Lodewyck van Normandye ziet bij de mis in de kerk
1’il Notre Dame de schoone Roelandyne, >>een Borghers Dochter",
ntré en wordt doodelijk op haar verliefd. Hij vertrouwt zijn geheim
ioit toe aan züne zuster Dorothea en aan Ferdinande, één der
yoit heeren van zgn gevolg. Dorothea, die in vroeger jaren wel met
ies. Roelandyne had gespeeld, hernieuwt den omgang met haar en
ré, noodigt haar uit haar dikwijls te komen bezoeken, wat haren
ion broeder de gelegenheid geeft zijne geliefde veel te zien en
*6st haar zijne liefde te verklaren. Het meisje begrijpt echter, dat
ioy de Prins geene eerlijke bedoelingen heeft, en houdt hem op
ma een afstand. Ferdinande, die door Lodewyck telkens naar Roe-
iu, landyne wordt gezonden, hoort van deze, dat Dorothea liefde
_ _ _ voor hem heeft opgevat. Ook dit paartje heeft vele moeilijkheden
bs- te overwinnen, daar Ferdinande een eenvoudig edelman is en
ben Prins Balthasar van Engeland aan het hof komt om Dorothea’s
gs- hand te vragen. Prinses Camille, de moeder van Lodewyck en
gs- Dorothea, is zeer ingenomen met het aanzoek van den neef
list van Engeland’s Koning, maar Dorothea wijst den Prins af.
sn- Lodewyck blijft aanhouden bij Roelandyne. Nu zij een brief
sr]; van hem verscheurd heeft, raadt Ferdinande hem aan, het eens
CSE 1) De titel is; M P. V`osku_yl.s· Kuysscize Roelrmdyrze BZ;/­Eyr2de­Spsl. Op de Reg/lel:
D Onghesien icm g/zcsc/zien Ghcspaelt op de Arnsterdumsc/ze Kamer, Anno 1636. (Gravure)
de 2$’ Amsierdam, Voor Dirck Cornelisz Hout/Boeck, Boeokver/cooper, enz., Armo 1636.
De 2) De opdracht is gedateerd 21 Oct. 1635.