HomeDe kerk en de doodstrafPagina 5

JPEG (Deze pagina), 513.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 9.71 MB

DE KERK EN DE DODDSTRAF.
l
De Synode van de Gereformeerde Kerken heeft be-
sloten, bij de Regeering voor de weder­invoering van
de doodstraf op te treden en Dc Stcmclaarcl schrijft
daarover als volgt:
,,Over de doodstrafquaestie bestaat onder ons geen
verschil. De antirevolutionnaire partij is de eenige partij,
die op dit stuk homogeen staat. Het is het woord der
Heilige Schrift, dat ons hier bindt en overtuigt. Wat
in Gen. 9 : 6 staat: ,,Wie des menschen bloed vergiet,
zijn bloed zal door den mensch vergoten worden, want
God heeft den mensch naar zijn beeld gemaakt"; en
zoo ook wat we lezen in Openb. 13 : 10: ,,Indien
iemand met het zwaard zal dooden, die moet zelf met
het zwaard gedood worden", is onder ons door geen
averechtsche uitlegging verzwakt noch vervalscht; en
eenparig waren we daarom steeds van gevoelen, dat
’ de Overheid verkeerdelijk handelt, zoo ze de doodstraf
wegneemt uit haar rechtsbedeeling.
,,Er is daarom niets tegen, eer alles voor te zeggen,
dat politieke vereenigingen, zoo de tijd er rijp voor is,