HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 680.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

l
5 l
dikwijls in allerlei andere dingen, helaas! geslepen van ver- l
stand, ­­ -~ is het een inoeielijke weg. Menigeen geeft het dan
ook op; men is dan blij ze nog aan het naaien te kunnen
houden, waar de ouderen dikwijls meer begrip van hebben. l
`Wel zijn er enkelen , die zelfs op lateren leeftijd nog vlug leeren l
lezen; maar wie, na. de 18 jaar, met een traag begrip, al j
die zwarigheden doorworstelt, en het van de eerste {L tot l
iw goed lezen in asa Bijbel brengt, - van die mag men wel
gelooven, dat ze er niet zender bidden gekomen is. l
Toen het getal meisjes, die niet of bijna niet konden lezen,
_ grooter werd, was ook de hulpe dáár. Een christelijke on-
derwijzeres van ervaring bood met veel liefde hare hulp j
aan, organiseerde de school en begon de meisjes te leeren l
schrijven. Dezen hadden haar zeer lief. Doch het was slechts j
een korte verschijning in ons midden; spoedig werd deze i
lieve hulpe van ons weggenomen: reeds vóór meer dan een
jaar is zij ontslapen. l
De school is verdeeld in vijf klassen: drie hebben verschillende
vorderingen in het lezen gemaakt; de vierde heeft het zoo ver
gebracht, in den Bijbel te kunnen lezen; de vijfde leert rekenen
en schrijft een dictóe. Bij het onderwijs in het lezen wordt steeds, j
met goed gevolg, de methode van Smelik gebruikt; bij dat in het
schrij ven , die van Callewaert. Ook maken de meest gevorderden,
~ geheel vrijwillig, nu en dan een opstelletje over het uit den
Bijbel vertelde. Natuurlijk zeer gebrekkig; maar toch waar-
lijk soms aardig, geeft het groote vreugde en wekt het op
» tot luisteren. Bij deze hoogste klasse moeten wij op-
merken dat, terwijl vele kinderen reeds op hun achtste i
jaar naar de fabriek gezonden werden, en dus in `t j
geheel niet of te nauwernood de school bezoeken, en op l
later leeftijd volslagen onwetend zijn, -anderen, van beter-
gezinde of niet zóó behoeltige ouders, er eerst op hun
l0<lB of lldë jaar heengaan, en dus in de gelegenheid zijn
geweest om op scholen voor minvermogenden onderwijs te j
1
l
l
l
l
l