HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 660.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

l
l 4
j niet meer schoolgaande ........... 54
uit het oog verloren ............ . 35
j ontslagen van de school, maar haar nog steeds bezoekende. 5
ë naar elders verhuisd ............ 6
i overleden ..........,.... 3
j schoolgaande .............. 138
i M 241
L Twaalf dames, waarvan ééne als hoofdonderwijzeres, ne- ""
gen aan ”t hoofd van klassen, en twee als helpsters, be-
nevens één hulponderwijzer, belasten zich met het onder-
: wijs in lezen , schrijven en rekenen, en vrouwelijke handwerken. j
j Buitendien hebben zich drie dames beschikbaar gesteld als
l plaatsvervangsters bij verhindering.
l ln. het kort wordt hier in herinnering gebracht, dat deze
g school twee avonden in de week, ongeveer van 7 tot 10
l ure, gehouden wordt. De eene helft van den avond is ge-
. wijd aan de eerste beginselen van lager onderwijs; de tweede
{ helft aan naaien, breien en haken. Niet in eens is men
C gekomen tot het onderwijzen van zoovele vakken; neen, bij
het terugzien op deze vier jaren blijkt het, dat we nooit
, een bepaald plan voor oogen gehad hebben, maar dat steeds
het eene zich uit het andere heeft ontwikkeld. Zelfs de ge-
1 daohte aan een school op te richten, zou in ons niet op-
1 gekomen zijn, zoo niet de meisjes aan deze samenkomsten ,
den naam van school hadden gegeven.
l Zelven den bijbel te kunnen lezen! ­-­­ dat was de vurige
l wensch van de eersten, die zich aanmeldden. Daarom lag het .
l voor de hand, te beginnen met het lezen. Maar de meisjes
K die wij op de school toelaten, zijn allen boven de 12 jaren
oud; en menigmaal komen er van 15, 16, 20 jaren en
daarboven , die geen enkelen klank kunnen lezen , en het als een
lj klein kind, maar met veel meer inspanning, moeten leeren. Onze
hulponderwijzer getroost zich deze moeite gaarne; maar voor
’ haar, onwetende schepseltjes, ··­­­~ voor al wat leeren is versuft,
s
l
l
li
i
22. E
i