HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 615.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

l *
i lr .
a
i A o

l U 1 r e A v E N. g _s
Schoolbehoeften ........... f 14,3lè _ E
li Naaibehoeften ...... 1 .... zz 18,47à ” _
I Vuur, licht, schoonhouden van ’t lokaal . . zz 47,26à g j
l Salarissen .......,..... zz 134,00
id/Vl1ll?(’1'fC€S'l] ........... Q rr 39.91 __‘,
Zomerfeest . . . ` ......... ~ 59,43
Kleedingstukken .......... zz 28,06 7
ll Verkwikking voor zieke leerlingen .... zz 8,2%
Drukloon, porten, enz. ........ zz 10,82
ll Om een werkzaamheid te beginnen onder fa- ‘ 1 ° _lo_ j
brieksjongens .... ‘ ...... zz 20,- dg
l Dieversen ............ zz 5,09 i T
inl ~­­-­­-­--­-­ V "
f 385,60 Q, = g'
Totaal van ontvang . . . f 459,80 ik
lï Totaal van uitgaaf . . . zz 385,60 ­
Batig saldo f 74,20 ,_ `lll
I .
Bovenstaande rekening is door den ondergeteekende opge-
li nomen en in orde bevonden. ·4·,
Het batig slot der vorige bedroeg 150,90à, dat der
tegenwoordige slechts f 74,20; zoodat dit jaar ruim f 75 _:_
meer is uitgegeven dan ontvangen. Toch mag herhaald wor- ç _vie
ïl den: de Heer heeft `t aan niets laten ontbreken. En zij
I ook het genoemde restant bereids zoo goed als verbruikt,
f men vvensoht voort te gaan in het geloof dat Hij, ook
toenemende behoeften, het noodige zal doen toevloeien. .~ _
Met bescheidenheid maar met aandrang, en van heeler harte, .
wordt kennisneming, ondersteuning en navolging van deze in
gezegende werkzaamheid, der christelijke belangstelling aan- _,,v I
> bevolen door de predikanten Cnancrnrrn Jon LA Saossnvn `
g te Rotterdam, Hntnnrne te Zetten, Snenns te Groningen en _ o
ä Leiden, November 1871.. Jons. Dnostr.
Y
V