HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 453.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

ONTVANGSTEN.
Van N. N. 50 kerstboekjes. - Van het Ned. Bijbelge-
nootschap een Bijbel. - Van den Heer R. 25 verzenboek- V
jes. - Mej. R. 14 ellen katoen. - Mej. v. M. 150 exx.
van het gedicht: De laagste plaats. - Ds. D. een psalm- en .
gezangboek. - De Dames T. v. B., B., B., en v. d. V. te
Amsterdam 12 seriën leesboekjes van Smelik. - Ds. d. G.
te Groningen 7 preeken en eenige boekjes. - Mevr. v. WV.
C. geb. H. te °s Hage 90 Nieuwe Testamenten, 30 psalm-
en gezangboeken; en aan de 25 fabrieksmeisjes die het ,
best gespaard hadden, werlcdoosjes, gekleurde breidopjes,
maasballen, enz. - Van den Heer V. een pak traktaatjes.
JAARLIJKSCHE CONTRIBUTIEN VAN I
Den Heer R. ..... te Soeterwoude . f 2,50
Mej. V. (1. E. .· .... H Leitlêïl. . . H 1,-
Mevr. v. W. C. geb. H. . . H ’s Hage . . H 10,- á
Freule v. H. v. W .... Il ’s Hage . . H 1,-
Mevr. G. ...... H ’s Hage . . H 1,-
Mevr. Z. ....... H ’s Hage . . H 1,-- ,
Mevr. v. VV. C ..... H ’s Hage . . H 1,-
Mevr. v. d. S. .... H ”s Hage . . H 1,- ·
Mevr. V. D. v. W .... H ’s Hage . . H 1,-
Mevr. R. N ...... H ’s Hage . . H 1,-
Freule G. ...... H °s Hage . . H 1,-
Mevr. M. ...... H ’s Hage . . H 1,-
V Bu. V. P. ...... H °s Hage . . ff 1,--
Freule N. S ...... H `s Hage . . H 1.-- l
Freule S. S. ...., H ’s Hage . . H 1,-
, Frenle M. S ...... H `s Hage . . H 2,50 t
p Transp .... f 28,- l
1