HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 644.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

27
dien rechtvaardige in zegening. Zon hier voor dezen ot` genen
huisvader ook iets zijn om na te volgen met zijn kinderen? Hoe
gezegend zou een dergelijke zondagschool b. v. kunnen wer«
ken in streken als Gouda of Moordrecht, waar lijnbanen of
garentahrieken, of langs onze rivieren de Waal, de Maas,
den Rhijn, den Ussel, waar steenplaatsen of pannenbakke­
j rijen gevonden worden, en waar vele zeer jonge kinderen,
lj van 6 tot 8 en 9, ja zelts beneden de G jaren oud, tot
den arbeid gebezigd worden! Immers een avondschool met
zulke jonge kinderen ware ondenkbaar. Wat moet er worden ,
lichamelijk en zedelijk, van deze arme kleinen, die door de
ouders tot dit werk gedwongen worden'? Diep bedroevend
is het, dat alle verslagen die ons in handen zijn gekomen,
van de toestanden der t`abriekskinderen hier en elders, over-
eenstemmen in de verklaring dat ze het nooit slechter
l· hebben, dan wanneer ze overgeleverd zijn aan de willekeur
j der ouders.
, Wel mogen we ons schamen over zulke feiten, terwijl in
Duitschland ieder verplicht is tot zijn l«l·<l¤ jaar school te
j‘ gaan, en in Engeland de wet gebiedt dat de kinderen die t
op een fabriek werken, bij afwisseling ongeveer drie uren l
daags de school moeten bezoeken. Welk van beide middelen j
l het beste is, mogen daartoe bevoegden uitmaken. Zóóveel
ii is zeker, dat bij de nieuwe wetten op het onderwijs in j
Engeland, de plaatselijke sehoolcommissien de macht heb-
ben om in eigen district schoolpliehiigheid op te leggen.
Onlangs gaf het Illustrated Iionden News een merkwaardige i
plaat. In het holle van den nacht, op het aanslipsel van de
Theems, ter zijde van een brug, legt een heer de hand op ;
een paar havelooze, uitgeteerde jongens , -­ terwijl een agent
van politie van achter eenige opstaande planken, twee
hunner makkers die liggen te slapen, te voorschijn haalt. Een
bijgaand bericht zegt: dat vele kinderen, die geen onderwijs
genieten, geen wettig middel van bestaan hebben, en geen j
r l
l