HomeChristelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te LeidenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 662.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.13 MB

PDF (Volledig document), 25.42 MB

E
F
j ‘ 14i
nalatigen om trouw ter school te komen; en het feest zelf,
met zijn traktatie en zijn _kleine geschenken, is geschikt om
j aan de meisjes eenig besef te geven hoe, door de mensch-
j wording van den Zoon Gods, alle schatten van liefde en
genade, blijdschap en vrede, over deze zondige wereld zijn
uitgestort. j
Op het eerste winterfeest waren 56 meisjes tegenwoordig;
j op het tweede en derde meer dan honderd. hadden
het voorrecht aan ieder een pakje te kunnen uitdeelen , waarin
zich naar de onderscheidene behoeften en naar mate men ·
j over haar tevreden was, een kleedingstuk van meer of minder
waarde bevond. Het goed hiervoor wordt, gedurende een ·
groot gedeelte van het jaar, op de school door de meisjes
zelven genaaid.
j ldn nu het zoinerfeest. Toen de arbeid onder de fabrieks- i
meisjes nog niet heel lang aan den gang was, viel de kermis
’ in. Bijna al onze leerlingen vraagden verlof om er heen te
gaan. Ons ontbrak zoowel de macht als het recht, haar dit
I te beletten. Maar het stond van dien dag af bij ons vast: V `
i een volgend jaar moet er voorzien worden in een christelijke
‘ uitspanniug gedurende de kermis , op den dag dat de
A fabriek ze vrij-af geeft; dan alleen hebben wij recht, haar nl
Y . aan de heillooze genietingen der zonde te onttrekken. - j
j `Dit plan hebben wij door Gods zegen verwezenlijkt mogen
zien; en het is gelukt boven bidden en denken. Op maandag ` A
t den 26 Juli 1869, hebben wij ons voor de eerste maal,
met een afgehunrde schroefstoomboot, met een 80tal meis-
jes begeven naar Katwijk, waar de meisjes op de duinen
en aan het strand een liefelijken namiddag doorbrachten; en
velen verklaarden veel meer genoegen te hebben dan j
j op de kermis. Twee christelijke vrienden, geëmploijeerden 4
bij eene fabriek, hadden de leiding van dezen tocht op zich j
genomen; een hunner had zich met het handhaven dei· orde i
; en de leiding van het feest belast, terwijl de andere zich j
ä
l
i l