HomeDe openbare en de vrije schoolPagina 2

JPEG (Deze pagina), 915.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 21.36 MB

Bij den uitgever S. L. VAN LOOY, te Amsterdam, zijn verkrijgbaar
de volgende vollïsgesclxiifteii der Maatschappij
.,TOT NU']? VAN ’T ALGEMEEN":
1. A. WERUMEUS BUNING, Een kijkje in Java. 4
2. Dr. B. STEPHAN, Kindervoeding, kinderverzorging en kin-
dersterfte in het eerste levensjaar. Tweede druk.
3. Dr. B. VAN DER MEULEN, Het water uit het oogpunt van
gezondheid. Tweede druk. _
4. Dr. P. F. VAN HAMEL ROOS, Een en ander over sommige ·
voedingsmiddelen en hunne vervalschingen.
5. Mr. J. D. VEEGENS, De fransehe omwenteling.
6. J. FRANZEN, Handenarbeid als opvoedingsmiddel.
7. Dr. H. U. MEYBOOM, Het verzekeringswezen. Tweede druk.
8. Dr. C. A. PEKELHARING, De strijd tegen smetstoiïen.
9. D. STIGTER, Waar de dubbeltj es vandaan komen. Uitverkocht. *
10. G. A. M. GROENEVELDT, Arbeidswetgeving.
11. A. L. W. SEYFFARDT, Onze nationale weerkrachten. ·· .«
12. Dr. J. E. ENKLAAR, Het bijgeloof in vroegeren en lateren ,
tijd en de middelen om het te bestrijden. xl
13. Dr. W. KOSTER, De staat en de koepokinenting. Uitverkocht.* f
14. J. W. VAN DER LINDEN, Fierheid. ,
15. Dr. A. J. C. SNIJDERS, De invloed van alcoholische dranken
op het menschelijk lichaam. Uitverkocht. I
16. Dr. H. U. MEYBOOM, Armenzorg.
17. Dr. B. VAN DER MEULEN, Uw huis en uwe woning. Tweede druk.
18. J. BRUINWOLD RIEDEL, De kunst om rijk te worden.
19. Mr. Pn. FALKENBURG, De werkloosheid als maatsch. ver- V
sehijnsel. J
20. W. F. ANDRIESSEN, Een en ander over landverhuizing.
· 21. F. W. HUDIG, Onze marine.
22. J. BRUINWOLD RIEDEL, Waar blijft het geld? ·
23. A. J. VAN SOHERMBEEK, Een woord over het boschb0uw­
vak en de opleiding daarvoor. ‘
24. O. B. E. ENKLAAR, De middemeuropeesche handelstractaten.
25. Dr. W. KOSTER, Hoe oud is de wereld? .,-
26. J. BRUINWOLD RIEDEL, De kleine huishouding en de groote '
huishouding des volks.
27. MARTINE WITTOP KONING, Huishoudonderwijs. Uitverkocht. * ,
28. Dr. B. VAN DER MEULEN, Onze kleeding. U£tverl:ocht.* l
29. Mr. S. J. M. VAN GEUNS, Onze staatsinst. in vogelvlucht. Uitv. * W
30. J. W. VAN DER LINDEN, Waarheidsliefde. Uitverkocht.*
31. SPROKKELAAR. H. A.zn., Een handvol spreuken.
32. Mr. W. REILINGH, De regeeringsv. v. 0.0. Lbezitt. Uizverk. * .
33. Dr. J. E. ENKLAAR, De strijd tegen de koude.
34. Mr. E. FOKKER, De maatschappelijke en de rechtstoestand { .ï
der vrouw in Nederland in 1896. Tweede druk. E ‘
35. J. BRUINWOLD RIEDEL, Tuingrondverh. aan kleine luiden. ·
36. Mr. W. REILINGH, De cultures van Ned. Oost-Indië. {
37. Prof. Dr. C. B. SPRUYT, Engeland en Transvaal. Tweede druk. : j
38. Dr. A. O. HARTEVELT, Waarom lijkverbranding verboden? . '‘‘‘
` T"’“dG d"“k· Vervolg op 3d€ bladzüde omslag.
‘ . * Van de pitverkochte noinmers kunnen nog exemplaren worden be- . Q
i steld. Zoodra 500 exx. van één nommer besteld zijn, wordt tot herdruk 1
overgegaan. J
4