HomeDe gevolgen van de december-vorst voor de plantengroeiPagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.26 MB

TIFF (Deze pagina), 10.29 MB

PDF (Volledig document), 10.91 MB

IO ä ` SJ SQ S1 Xl Xl Sl DE LEVENDE NATUUR
vroeger laat beginnen. Wat de oorzaak dan wel is, of het soms de vorming van speci-
fieke stoffen is, die hier tot bloei aanzet, is nog onbekend.
Langedag-planten zoals sommige graansoorten gedragen zich juist omgekeerd, zij
behoeven voor het intreden van de bloei een lange dag en houdt men de dagen kunst-
matig kort, dan wordt bij hen de bloei vertraagd.
Bij verschillende plantensoorten zijn er naast kortedag- ook langedag­variëteiten,
_ iets wat voor de land- en tuinbouw op verschillende breedte van enorme betekenis
zal blijken (Sojaboon, Mais) omdat men nu de variëteit kan zoeken, die bij de lengte
V van de zomerdag past.
SF tf, p " p V Een groot aantal van onze korte-
_§ï'i z I Ed, i' _ dag-planten blijkt te bestaan uit
·,“§‘_” g { » gi soorten ingevoerd Luit zuidelijker
Q w á fi, {_ [`_’ ‘ "·~ïï_ streken, waarde zomerdagen korter
Z ., zijn, b.v. uit japan, zoals de reeds
genoemde chrysanrh, ‘
Ook bij bomen en heesters
A‘ ` zijn er kortedag- en langedag
. fi. soorten en variëteiten, maar hier
_ M openbaart zich het verschil meer
Jy gi Jwä’¢~çj·2d*=«.V `A ~. , in de. tijd waarop de loot zijn groei s
W ·.,gj_0i§j" K `· afsluit en'de eindknop voor het
" volgende jaar gaat vormen. Een
Y üft ‘ kortedag-plant doet dit eerst als
l,_. `i’ë`·ï;l"' de dagen sterk gaan korten, zo
japanse Larix of een heester als
Fig. 3. Erica carnea: Alpenplant. Midden en Oost F16 Japans? Llgustcr Ovahfohum
dzddd. Dddd dd dm, Tliêt beschadigd. m het Ham veel meer door-
groeien dan de inheemse soorten
Hierin ligt zeker ook wel de verklaring van de snellere groei en de meerdere hout-
produktie van de japanse Larix. Maar tegenover dit voordeel staan ook nadelen;
een plant, die in het najaar te lang doorgroeit en zijn winterknoppen pas laat vormt,
loopt gevaar door een plotseling invallende vorst te worden verrast, doordat de
weefsels nog te waterrijk zijn. Het protoplasma is dan zoals wij straks zagen nog
te weinig resistent, zodat de plant doodvriest. Een Russische onderzoeker, MOSCHKOV,
heeft dit in Moskou voor verschillende variëteiten van de Acacia (Robinia pseudacacia),
afkomstig van verschillende breedten duidelijk gekonstateerd. De kortedag-variëteit
bezweek bij temperaturen, waartegen de langedag-variëteit wel bestand was. Het
zal de moeite waard zijn na te gaan, hoe het deze winter de japanse Larix vergaan
is, de grote schade aan de japanse Liguster is al reeds te konstateren. `
Ook de ingevoerde Atlantische soorten lopen hetzelfde gevaar, trouwens men kan
de zo juist besproken japanners ook als Atlantische soorten beschouwen in de zin